New Server

بیانات شاهنشاه آریامهر در پاسخ به حضرت میکویان صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی میهمانی کاخ کرملین - مسکو ۳۱ خرداد ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


بیانات شاهنشاه آریامهر در پاسخ به حضرت میکویان صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی میهمانی کاخ کرملین - مسکو ۳۱ خرداد ۱۳۴۴

(در میهمانی رسمی در کاخ کرملین، به افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران)


حضرت آقای میکویان صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی


از بیانات محبت آمیزی که امشب نسبت به من و ملت ایران اظهار داشتید کمال سپاسگزاری را ابراز می‌دارم. از موقعی که کشور اتحاد جماهیر شوروی سیاست معروف خود را ابراز داشت و نسبت به آن عمل کرد، اعتقاد زیادی در کشور ما ایجاد نمود و مملکت ما از اولین کشورهایی بود که رژیم سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت شناختند. چه هدفی بالاتر و عالی تر از این می‌تواند باشد که دو مملکت همسایه بر اساس احترام متقابل و همکاری و عدم مداخله در امور یکدیگر زندگی کنند؟


چه در مسافرت اول من به کشور بزرگ شما و چه بعداً، کشور ایران به شما شفاهاً و کتباً اظهار داشت که هیچوقت از طرف ما خطری متوجه شما نخواهد بود. همکاری‌های مثبتی که شروع کردیم می‌تواند نمونه خوبی در روابط بین دو مملکت باشد. تأمین استفاده مشترک از آب‌های مرزی و امکاناتی که فقط یک همکاری مشترک ممکن است ایجاد کند در توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور ثمربخش بوده است. ما به جای قراردادهای یکساله این بار قرارداد سه ساله بستیم.


کشور ما امکانات وسیعی به ما داده تا از وسایل ترانزیت شما به حد اکمل استفاده کنیم. برنامه‌های خوب شما در راه ایجاد وسایل بیشتری از لحاظ راه‌های آبی، راه‌های ترانزیت و راه‌آهن برای ما امکانات بیشتری در آینده بوجود خواهد آورد، بخصوص که روابط دوستی و حسن همجواری مملکت بزرگ شما و مملکت ما در آینده نزدیک تر می‌شود.


دولت و ملت ایران آرزومند ترقی و تعالی و رفاهیت ملت و دولت اتحاد جماهیر شوروی هستند.