بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در شرفیابی شورای فرهنگی سلطنتی ۱ دی ماه ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در شرفیابی شورای فرهنگی سلطنتی ۱ دی ماه ۱۳۴۱


امیدوارم تشکیل این شورا گام موثری در راه حفظ و ترویج فرهنگ و ادب درخشان ایران باشد و ما بدین وسیله بتوانیم برای نگاهداری و توسعه میراث عظیم فرهنگ و تمدن گذشته ایران کارهای سودمندی انجام دهیم.


در راه اعتلای فرهنگ ایران ما اکنون دو وظیفه اساسی بر عهده داریم، یکی اینکه آثار هنری و ادبی و فرهنگی خود را هر چه بیشتر و بهتر هم به خودمان و هم به دنیا معرفی کنیم، دیگر اینکه برای بالابردن سطح سواد و دانش در جامعه کنونی خود بکوشیم.


تشکیل شورای فرهنگی سلطنتی و سپاه دانش گام‌های بلند و موثری است که در راه تامین این دو منطور برداشته شده است.


شورای فرهنگی سلطنتی باید در انجام قسمتی از این دو هدف که برعهده دارد همه کوشش خود را به کار بَرَد، تا فرهنگ عالی و درخشان گذشته ما به بهترین صورت به همه جهانیان معرفی شود و پیرامون آن تتبعات و تحقیقات وسیع‌تری صورت گیرد، و در این راه بین فعالیت‌های همه خدمتگزاران فرهنگ ایران اعم از ایرانی یا خارجی نزدیکی بیشتری بوجود آید، تا به خواست خداوند این گنجینه گرانبهای معنوی که از قرون متمادی به دست ما رسیده است به نحو شایسته‌ای حفظ شود و بر کیفیت و کمیت آن افزوده گردد.