New Server

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی هیات مرکزی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۲۸ مهر ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی هیات مرکزی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۲۸ مهر ماه ۱۳۲۷


سازمان در این مدت خیلی کارهای مفید انجام داده‌است و از فهرست اقداماتی که باید در سال جاری انجام گیرد، معلوم می‌شود خیلی کارهای دیگر در پیش دارید. باید تشخیص داد کدام یک از این کارها مفیدتر است و بیشتر به درد مردم می‌خورد. من همیشه به سازمان توصیه کرده‌ام که بیشتر توجه خود را به خارج از مرکز و شهرستان‌های بزرگ معطوف بدارد. اکنون هم همین توصیه را تکرار می‌کنم. سازمان باید به فکر مردمان دورافتاده قصبات و دهات باشد. برای شهرها بالاخره روزی اقداماتی انجام خواهدگرفت، ولی هیچ کس به فکر مردم نقاط دورافتاده نیست. فریاد مردم را کسی نمی‌شنود، و من می‌خواهم که سازمان به داد این قبیل اشخاص برسد. تأسیس درمانگاه‌های سازمان را دیدم و اکنون می‌توانم با کمال اطمینان به شما بگویم که این درمانگاه‌ها خدمت بسیار بزرگی می‌کنند و مردم هم از همین لحاظ به سازمان امیدوار هستند. در برنامه سال آینده باید به تکمیل و اتمام آنچه شروع کرده‌اید، ادامه دهید و هیچ کاری را نیمه تمام نگذارید. تکمیل ساختمان‌هایی که مردم کرده‌اند و برای اتمام آن درمانده‌اند باید مورد توجه سازمان قرار گیرد. حیف است این بناهای نیمه تمام از بین برود، و من تعجب می‌کنم که چطور خود بانیان آن نتوانسته‌اند آنها را کامل کنند. بعداً باید به ساختمان درمانگاه‌ها بپردازید. تحویل گرفتن باغ عزیزخانی در نیاوران از دولت پس از تخلیه آسایشگاه و تشکیل یک پرورشگاه برای کودکان یتیم یا بی‌سرپرست در آنجا کار بسیار صحیحی است و باید عملی گردد.
برای یک چنین سازمان مفیدی باید فکر درآمد کافی و تازه کرد. من اکنون می‌توانم اطمینان حاصل کنم که این سازمان اعتماد مردم را به خود جلب کرده‌است و همه فهمیده‌اند که اگر به سازمان کمک کنند، پول و سعیشان به هدر نخواهدرفت.
فکری به خاطرم رسید که با آقایان در میان می‌گذارم و آن این است که اگر سازمان درآمد کافی پیدا کند، باید در مبارزه با بیماری‌ها نیز مستقیماً دخالت کند، مثلاً اعلام کند که یک سال با تراخم در شوشتر مبارزه خواهدکرد.
به هر حال بهتر است مدیر عامل سازمان این موضوع را بررسی کند و شاید با تشریک وزارت بهداری بتوان در برنامه سازمان مبارزه با بعضی امراض را جای داد، زیرا درست است که این کار از وظایف بهداری است، ولی اکنون که وزارت بهداری با بودجه خود در این راه اقدام مؤثری ننموده‌است، سازمان نباید برای اقدامات لازم منتظر بماند.