New Server

بنیاد ایرانی بهداشت جهانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه شهبانو فرح پهلوی شهبانو فرح پهلوی

بنیاد ایرانی بهداشت جهانی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
ساختمان سرم‌سازی حصارک
سرم‌سازی حصارک
سرم‌سازی حصارک
انستیتو سرم‌ و واکسن‌سازی رازی


بنیاد ایرانی بهداشت جهانی در سال ۱۳۴۸ بنیان گذارده شد و ریاست عالیه آن با شهبانو فرح پهلوی بود. آرمان این بنیاد کمک به سازمان‌های بهداشتی و پژوهشی است.[۱] بنیاد ایرانی بهداشت جهانی پروژه‌های بهداشتی را بررسی کرده و هم‌آهنگی پروژه‌ها را با اقدامات دولت و سازمان جهانی بهداشت در ژنو و سایر سازمان‌های بهداشتی بین المللی سنجیده و سپس پروژه را برمی‌گزیند. هم‌چنین در جلب پشتیبانی معنوی و مادی سازمان‌ها، کمپانی‌های خصوصی، بازرگانی و صنعتی و شهروندان ایرانی و خارجی، بنیاد فعالیت بسیار دارد. بررسی سختی‌ها و بیماری‌های ناشی از صنعتی شدن کشور برای جلب کمک‌های گوناگون از سازمان‌های دولتی و خصوصی، و سرانجام، برگزیدن سازمان‌های شایسته برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز و پرداخت هزینه‌ها و سرپرستی انجام آن در دستور کار بنیاد قراردارد.

بنیاد ایرانی بهداشت جهانی همواره انستیتوهای بهداشتی را ارزشیابی می‌کند و پس از گزینش پروژه یا پروژه‌های بهداشتی مورد نیاز کشور، آن پروژه را برای اجرا به انستیتوی دارای کارشناسی فنی می‌دهد.

سازمان و مدیریت

بنیاد ایرانی دارای سازمان اداری به قرار زیر است:

الف - هیات امنا: هیات امنا از هم‌بندان (عضو) بنیانگذار (هم‌بندان همیشگی) و چهار تن از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و هفت تن از آگاهان در امور بهداشت و آموزش و پرورش و بازرگانی و صنعت که به پیشنهاد بنیانگذاران و تصویب ریاست عالیه برای سه سال برگزیده می‌شوند.

ب - هیات مدیره: از پنج تن هم‌بند همیشگی و یک تّن هم‌بند جایگزین (علی‌البدل) از میان هیات امنا برگزیده می‌شوند.

ج - مدیر عامل: از میان هم‌بندان هیات مدیره یا از خارج از سوی هیات امنا برای تصویب ریاست عالیه پیشنهاد می‌گردد.

کارهای انجام یافته

کارهای انجام یافته به وسیله بنیاد بدین قرارند:

  • ۱ - پروژه بررسی بهداشت صنعتی در چند کارخانه ریسندگی و بافندگی: این پروژه که برای بررسی ایمنی، بهداشت صنعتی و بهداشت محیط کار به اجرا درآمده‌است دربرگیرنده بررسی در چنج کارخانه که ریسندگی و بافندگی که بیش از ۸۰۰۰ تن کارگر دارند بوده‌است. دستگاه اجرایی این پروژه پژوهشی، انستیتو تحقیقات بهداشتی و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران بوده‌است.
  • ۲ - پروژه آموزش سرکارگران کارخانه‌ها درباره ایمنی و بهداشت صنعتی: با نگرش به نیاز کشور به رسته کارگر در راه انجام برنامه‌های صنعتی شمار ۱۳۹ تن از سرکارگران و مامورین ایمنی در شش دوره آموزش دیده‌اند. این پروژه با همکاری بخش بهداشت صنعتی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقاتی و آموزش حفاظت صنعتی و بهداشت کار وزارت کار و کمک مالی بنیاد ایرانی انجام گردید.
  • ۳ - پروژه بررسی شیر و لبنیات و روغن‌های حیوانی از تولید تا مصرف: با نگرش به تب مالت و دیگر مسایلی که فرآورده‌های شیر و روغن از تولید تا مصرف در منطقه سپاهان نگرانی بوجود آورده بود، سبب شد که این پروژه به وسیله بنیاد نوشته و سازمان یابد و قرار شد که با همکاری دانشگاه سپاهان (اصفهان) انجام آن از واپسین ماه‌های سال ۱۳۵۰ آغاز شود. سازمان جهانی بهداشت[۲] نیز این پروژه را پذیرفت.
  • ۴ - سنجش ایمنی بیماری‌های دیفتری و کزاز: این پروژه برای کودکان در مراکز کارگری شهری و روستایی با همکاری انستیتو رازی انجام یافته‌است.

پروژه‌های در دست انجام: چند پروژه دیگر در زمینه بهداشت کار در روستا، پژوهش در زمینه بیماری‌های انگلی با همکاری انستیتوهای پژوهشی در انجام است.

قوانین

منبع

  1. انتشارات دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی، تهران ، ۱۳۵۴ ، ص ۱۴۲ - ۱۴۶
  2. World Health Organization