الگو:سرصفحه صفحه اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(اصلاح ارقام)
 
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۲۱: سطر ۲۱:
 
<div style="border-top: 1px  solid #AAAAAA;"></div>
 
<div style="border-top: 1px  solid #AAAAAA;"></div>
 
[[File:RadioIranbisimPahlavi.jpg|thumb|left|210px|[[رادیو مشروطه - سدای ملت ایران| <big>رادیو مشروطه - سدای ملت ایران </big> ]]]]
 
[[File:RadioIranbisimPahlavi.jpg|thumb|left|210px|[[رادیو مشروطه - سدای ملت ایران| <big>رادیو مشروطه - سدای ملت ایران </big> ]]]]
[[والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی|زادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماه]] • [[سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کاخ مرمر ۲۱ فروردین ۱۳۴۴|روز نیایش ۲۱ فروردین ماه]] • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • [[تاجگذاری رضا شاه پهلوی|تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماه]] • [[رادیو ایران|بنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماه]] • [[ملکه پهلوی|زادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماه]] • [[والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی|زادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماه]] • [[بیانات محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی چهارهزار تن نمایندگان کارگران و اتحادیه و سندیکاهای کارگری روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۳|روز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه]] • [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین سپاس ورزشگاه آریامهر ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴|آیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه]] • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸  اردیبهشت ماه • [[پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هفتمین سالگرد روز تعاون ایران و گشایش کنگره ملی سرپرستان تعاونی‌های روستایی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳|روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماه]] • [[فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالروز بنیانگذاری نیروی هوایی شاهنشاهی ۱۱ خرداد ماه ۱۳۵۳|روز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماه]] • [[روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲|روز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲]] • [[لژیون خدمتگزاران بشر|روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماه]] • [[هفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماه]] • [[شرکت ملی صنایع مس ایران|روز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماه]] • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت روز نفت ۸ امرداد ماه ۱۳۵۳|روز نفت ۹ امرداد ماه]] • [[جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران|روز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماه]] • [[درگاه:انقلاب مشروطه|روز مشروطیت ۱۴ امرداد ماه]] • [[روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲|روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماه]] • [[جشن هنر شیراز|جشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماه]] •  [[کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴|روز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماه]] • [[بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر|بر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماه]] • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش کنگره بین‌المللی ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۲|زادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماه]] • [[روز دهقان|روز دهقان ۱ مهر ماه]] • [[روز سروش آریامهر ۶ مهر ماه]]  • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بزرگداشت روز معلم ۱۶ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی|روز معلم ۱۶ مهر ماه]] • [[جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران|جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماه]] • [[خانه انصاف|روز خانه انصاف ۲۱ مهر ماه]] • [[شهبانو فرح پهلوی|زادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهران]] • [[راه آهن سراسری ایران|روز راه‌آهن ۲۳ مهر ماه]] • [[روز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماه]] • [[جشن فرهنگ و هنر|جشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماه]] • [[محمدرضا شاه پهلوی|زادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران]] • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • [[تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی آریامهر|تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماه]] • [[سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر پاسارگاد جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰|زادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایران]]  • [[والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران|زادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماه]]  • [[والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران|روز کودک ۹ آبان ماه]]  • [[والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران|هفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماه]] • [[نیروی دریایی شاهنشاهی ایران|روز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماه]]  • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در نخستین سالگرد روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷|روز بیمه ۱۵ آبان ماه]] • هفته روشندلان ۱  تا ۷ آذر ماه • [[پیشاهنگی ایران|هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماه]] •  [[روز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه|روز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه]] • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • [[روز نجات آذربایجان|روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماه]] • [[سوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی|سوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماه]] • [[بنگاه حمایت مادران و نوزادان|بنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه]]  • [[روز مادر| روز مادر ۲۵ آذر ماه]] • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری جشن هزار و سدمین سال زادروز محمد زکریای رازی ۶ دی ماه ۱۳۴۳|روز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماه]] • [[کشف حجاب زنان ایران|کشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماه]] • [[ارتش شاهنشاهی ایران|روز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماه]] • [[اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی|اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماه]] • [[انقلاب شاه و مردم|انقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماه]] • [[دانشگاه تهران|استقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماه]] • [[سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ۱۳۲۷|روز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماه]] • [[سازمان دفاع غیر نظامی کشور|روز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه]] • [[فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در روز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماه ۱۳۵۳|روز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماه]] • [[کودتای سوم اسفند|کودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیر]] • [[روز پرستار - ۵ اسفند ماه|روز پرستار ۵ اسفند ماه]] • [[اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان|دادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماه]] • [[روز ملت ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱|روز ملت ۹ اسفند ماه]] • [[جشن درختکاری ۱۵ اسفند ماه]] • [[روز جاوید|روز جاوید ۲۰ اسفند ماه]] •  [[والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی|زادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماه]] • [[ذوب آهن آریامهر|روز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماه]] • [[رضا شاه پهلوی|زادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه]] • [[رضا شاه پهلوی|روز پدر ۲۴ اسفند ماه]] •  
+
[[پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به ملت ایران ۱ فروردین ماه ۱۳۵۴|جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماه]] • [[زادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماه]] • [[والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی|زادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماه]] • [[سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کاخ مرمر ۲۱ فروردین ۱۳۴۴|روز نیایش ۲۱ فروردین ماه]] • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • [[تاجگذاری رضا شاه پهلوی|تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماه]] • [[رادیو ایران|بنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماه]] • [[ملکه پهلوی|زادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماه]] • [[والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی|زادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماه]] • [[بیانات محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی چهارهزار تن نمایندگان کارگران و اتحادیه و سندیکاهای کارگری روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۳|روز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه]] • [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین سپاس ورزشگاه آریامهر ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴|آیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه]] • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸  اردیبهشت ماه • [[پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هفتمین سالگرد روز تعاون ایران و گشایش کنگره ملی سرپرستان تعاونی‌های روستایی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳|روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماه]] • [[فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالروز بنیانگذاری نیروی هوایی شاهنشاهی ۱۱ خرداد ماه ۱۳۵۳|روز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماه]] • [[روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲|روز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲]] • [[لژیون خدمتگزاران بشر|روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماه]] • [[هفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماه]] • [[شرکت ملی صنایع مس ایران|روز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماه]] • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت روز نفت ۸ امرداد ماه ۱۳۵۳|روز نفت ۹ امرداد ماه]] • [[جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران|روز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماه]] • [[درگاه:انقلاب مشروطه|روز مشروطیت ۱۴ امرداد ماه]] • [[روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲|روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماه]] • [[جشن هنر شیراز|جشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماه]] •  [[کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴|روز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماه]] • [[بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر|بر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماه]] • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش کنگره بین‌المللی ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۲|زادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماه]] • [[روز دهقان|روز دهقان ۱ مهر ماه]] • [[روز سروش آریامهر ۶ مهر ماه]]  • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بزرگداشت روز معلم ۱۶ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی|روز معلم ۱۶ مهر ماه]] • [[جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران|جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماه]] • [[خانه انصاف|روز خانه انصاف ۲۱ مهر ماه]] • [[شهبانو فرح پهلوی|زادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهران]] • [[راه آهن سراسری ایران|روز راه‌آهن ۲۳ مهر ماه]] • [[روز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماه]] • [[جشن فرهنگ و هنر|جشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماه]] • [[محمدرضا شاه پهلوی|زادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران]] • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • [[تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی آریامهر|تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماه]] • [[سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر پاسارگاد جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰|زادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایران]]  • [[والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران|زادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماه]]  • [[والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران|روز کودک ۹ آبان ماه]]  • [[والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران|هفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماه]] • [[نیروی دریایی شاهنشاهی ایران|روز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماه]]  • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در نخستین سالگرد روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷|روز بیمه ۱۵ آبان ماه]] • هفته روشندلان ۱  تا ۷ آذر ماه • [[پیشاهنگی ایران|هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماه]] •  [[روز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه|روز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه]] • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • [[روز نجات آذربایجان|روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماه]] • [[سوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی|سوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماه]] • [[بنگاه حمایت مادران و نوزادان|بنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه]]  • [[روز مادر| روز مادر ۲۵ آذر ماه]] • [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری جشن هزار و سدمین سال زادروز محمد زکریای رازی ۶ دی ماه ۱۳۴۳|روز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماه]] • [[کشف حجاب زنان ایران|کشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماه]] • [[ارتش شاهنشاهی ایران|روز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماه]] • [[اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی|اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماه]] • [[انقلاب شاه و مردم|انقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماه]] • [[دانشگاه تهران|استقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماه]] • [[سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ۱۳۲۷|روز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماه]] • [[سازمان دفاع غیر نظامی کشور|روز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه]] • [[فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در روز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماه ۱۳۵۳|روز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماه]] • [[کودتای سوم اسفند|کودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیر]] • [[روز پرستار - ۵ اسفند ماه|روز پرستار ۵ اسفند ماه]] • [[اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان|دادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماه]] • [[روز ملت ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱|روز ملت ۹ اسفند ماه]] • [[جشن درختکاری ۱۵ اسفند ماه]] • [[روز جاوید|روز جاوید ۲۰ اسفند ماه]] •  [[والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی|زادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماه]] • [[ذوب آهن آریامهر|روز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماه]] • [[رضا شاه پهلوی|زادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه]] • [[رضا شاه پهلوی|روز پدر ۲۴ اسفند ماه]] •  
  
 
--------
 
--------
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۲


مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۶۴٬۶۳۳ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند. تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماهزادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماهزادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماهزادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماهزادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماهروز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماهآیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماهروز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماههفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماهروز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماهروز نفت ۹ امرداد ماهروز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهزادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایرانزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماهسوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماهبنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهروز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهروز جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماه