New Server

ائتلاف سرخ و سیاه چگونه بوجود آمد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو


ائتلاف سرخ و سیاه چگونه بوجود آمد

هنگامی که تیمور بختیار از ایران فرار کرد در اروپا با کمونیست‌های فراری تماس گرفت و به آنها پیشنهاد ائتلاف داد. دار و دسته رهبری حزب منحله توده ظاهرا با این ائتلاف موافق بودند اما چون مطمین بودند که این ائتلاف عکس العمل بسیار زننده‌یس از سوی کمونیست‌های دیگر در پی خواهد داشت.، تلاش کردند که آن را پنهانی و محرمانه انجام دهند.

تیمور بختیار پیشنهاد کرده بود که به ازای این همکاری، حزب کمونیست توده را در ایران « قانونی » سازد. این پیشنهاد بی درنگ از سوی رادمنش و هوادارانش پذیرفته شد، چون رهبری حزب منحله توده در انزوای کامل قرار گرفته بودند، به دنبال راهی می‌گشتند که به گونه‌ای ایرانیانی که در اروپا زندگی می‌کردند را دور خود جمع کنند، سراسیمخ پیشنهاد او را پذیرفتند و همه دشمنی‌های گذشته را به دور ریختند و به همکاری و لاس زدن پرداختند.

شگفتا! که چپ‌ترین و راست‌ترین گروه‌های اجتماعی ناگهان در کنار قرارگرفتند و همه ایده‌آل‌ها و گفتارها و شعارهای خودشان را فراموش کردند. حزب منحله توده کوشش کرد تا به وسیله کثیف‌ترین عوامل ارتجاع بین المللی در ایران حکومت کمونیستی برگزار کند. شاید این همدستی و ائتلاف سرخ و سیاه یکی از عجایب روزگار ما باشد. فعالیت‌های خائنانه بختیار به جایی نرسید و تیمور بختیار در روز .... کشته شد و پرونده ائتلاف برای زمانی بسته ماند.

روزنامه‌های اروپایی به خوبی از این ائتلاف آگاه بودند و مقاله‌هایی در نکوهش ائتلاف سرخ و سیاه ایران نوشتند. حزب توده سرانجام رادمنش بانی قرارداد ائتلاف را کنار گذاشت و در مبارزه برای به دست آوردن قدرت، گروه کیانوری شکست خورد و ایرج اسکندری همکار نزدیک رادمنش و یک قاجاری فراری جانشین او شد. اکنون یک قاجاری فراری در اروپا از زبان دهقانان و کارگران ایرانی سخن می‌گفت. کارگران و کشاورزانی که در بیست و پنج سال گذشته به امتیازهای اجتماعی دست یافته بودند و درآمد سرانه خود را به مرز کشورهای پیشرفته رسانده بودند و بهترین دستگاه‌های برقی رفاهی مانند رادیو و تلویزیون و بخچال هم در خانه همه آنها دیده می‌شد اکنون یک خائن قاجاری سخنگو و مدافع کارگران و کشاورزان ایران شد.

پس از روی کار آمدن خروشچف و نکوهش کردن استالین و هوادارانش، حزب‌های کمونیستی دنیا و حزب منحله توده گیج و مات شده بودند و نمی‌دانستند در برابر واپس نشینی ۱۸۰ درجه‌ای کمونیزم بین الملل چه باید بکنند.