New Server

آبعلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی دوم تصمیم‌های مجلس

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
پیست اسکی آبعلی
شاهنشاه و شهبانو به آبعلی می‌روند
شاهنشاه و شهبانو به آبعلی می‌روند

آبعلی از توابع تهران در بخش رودهن از شهرستان دماوند در بلندای کوه دماوند قراردارد.

آبعلی دارای چند روستا و آثار تاریخی چون سنگ دروازه می‌باشد. آبعلی چندین چشمه آب معدنی دارد که از آب آن در کارخانه دوغ آبعلی استفاده می‌شد.

هتل آبعلی در زمان رضا شاه بزرگ ساخته شد.

پیست اسکی آبعلی

پیست اسکی آبعلی در ۵۷ کیلومتری تهران و در جاده هراز قراردارد. ساختن پیست و تله اسکی به فرمان شاهنشاه انجام شد. هزینه ساختن پیست اسکی با پرداخت بندی (قسطی) به فدراسیون اسکی در ۷ آذر ۱۳۳۳ آغاز شد. نخستین پرداخت ۱۵۰،۰۰۰ ریال بود.